Hiipyy

26 tekstów – auto­rem jest Hiipyy.

Zwyciężczyni

Spo­niewiera­na przez marzenia
wy­zuta z uczuć
za­dowa­lająca świat
błakająca się bez celu
uciekająca przed odpowiedzialnością
skry­cie śniąca o lep­szym ładzie
mała, skrom­na, zagubiona
myśla­mi w la­tach oddalona
zam­knięta w podświadomości
kuląca się przed złem
sprze­ciwiająca się te­mu, który ja stworzył
tak, ona...
ona zwycięży. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 kwietnia 2014, 16:34

Kochając, nie zat­rać się w obłudzie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 16 czerwca 2011, 23:56

Na stra­ganie życzeń wy­bieraj tyl­ko marze­nia naj­droższe Twe­mu sercu. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 19 kwietnia 2011, 14:07

Pat­rząc w przeszłość nie nap­ra­wimy błędów przyszłości. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 1 kwietnia 2011, 00:39

Za­miast gro­madzić marze­nia weźmy się do ro­boty i zacznij­my je realizować. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 28 marca 2011, 17:53

Ku­pując ludzi, nie ku­pisz ich uczuć. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 27 marca 2011, 11:11

Ko­rygując czyjąś pos­tawę, pa­miętaj abyś sam się nie zgiął. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 22 marca 2011, 09:35

Podziel­my się swoimi kred­ka­mi. Ra­zem będziemy mieć więcej kolorów. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 19 marca 2011, 11:20

Bez­myślne myśli są puste... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 18 marca 2011, 19:24

Pat­rząc do tyłu pa­miętaj, że możesz się te­raz pot­knąć o coś co leży na Two­jej drodze. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 17 marca 2011, 20:18
Hiipyy

Wchłaniać każdą chwilę swojego życia...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hiipyy

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność