Hiipyy, teksty z kwietnia 2011 roku

2 teksty z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Hiipyy.

Na stra­ganie życzeń wy­bieraj tyl­ko marze­nia naj­droższe Twe­mu sercu. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 19 kwietnia 2011, 14:07

Pat­rząc w przeszłość nie nap­ra­wimy błędów przyszłości. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 1 kwietnia 2011, 00:39
Hiipyy

Wchłaniać każdą chwilę swojego życia...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hiipyy

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność