Hiipyy, strona 3

26 tekstów – auto­rem jest Hiipyy.

Chodź Nadziejo, zap­ro­wadzę Cię do rzeczywistości... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 1 marca 2011, 19:05

Łzy - naj­lep­szy przy­jaciel, na dob­re i na złe... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 28 lutego 2011, 17:50

Kiedy myślisz, że prob­le­my masz już za sobą, wte­dy one zno­wu przy­pomi­nają Ci o swoim istnieniu. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 27 lutego 2011, 12:34

Szczęście nie po­lega na tym, że widząc spa­dającą gwiazdę nie ma­my żad­nych życzeń. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 26 lutego 2011, 12:53

Łódką marzeń odpływa­my sta­le, nie pat­rzy­my jak życie za­bierają nam fale... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 25 lutego 2011, 00:02

Wys­tar­czy uśmiech jed­nej, niez­na­jomej oso­by, aby w mo­jej głowie po­jawiła się myśl: "Jed­nak is­tnieją praw­dzi­wi ludzie". 

myśl
zebrała 26 fiszek • 24 lutego 2011, 00:34
Hiipyy

Wchłaniać każdą chwilę swojego życia...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hiipyy

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność